Welkomstborden voor Huizum – West

Fantastische projecten. Welkomstborden voor Huizum-west. Namens het wijkpanel Huizum West enorm bedankt voor het super mooie werk dat jullie geleverd hebben.

17 juni Open Dag

HUIZUMER BEGRAAFPLAATS BESTAAT 100 JAAR Als sinds de middeleeuwen werd er rond de Dorpskerk begraven. Toen dat kerkhof vol werd is besloten om aansluitend een grote begraafplaats aan te leggen. Die werd eind 1923 opgeleverd. Dit jaar bestaat de Huizumer begraafplaats dus 100 jaar! In 1967 droeg de Nederlands Hervormde kerkvoogdij de begraafplaats over aan […]

De bermen aan de Verlengde Schrans

Het wijkpanel heeft in overleg met de gemeente besloten, dat de graszoden uit de bermen worden verwijderd, en men dit gaat vervangen door schrale grond, waar drie soorten klaver worden ingezaaid. De gemeente gaat bij de bewoners nog een briefje in de bus doen i.v.m. mogelijke overlast bij de werkzaamheden. Werkzaamheden zijn in februari 2023.