Welkomstborden voor Huizum – West

Fantastische projecten. Welkomstborden voor Huizum-west. Namens het wijkpanel Huizum West enorm bedankt voor het super mooie werk dat jullie geleverd hebben.

17 juni Open Dag

HUIZUMER BEGRAAFPLAATS BESTAAT 100 JAAR Als sinds de middeleeuwen werd er rond de Dorpskerk begraven. Toen dat kerkhof vol werd is besloten om aansluitend een grote begraafplaats aan te leggen. Die werd eind 1923 opgeleverd. Dit jaar bestaat de Huizumer begraafplaats dus 100 jaar! In 1967 droeg de Nederlands Hervormde kerkvoogdij de begraafplaats over aan […]

De bermen aan de Verlengde Schrans

Het wijkpanel heeft in overleg met de gemeente besloten, dat de graszoden uit de bermen worden verwijderd, en men dit gaat vervangen door schrale grond, waar drie soorten klaver worden ingezaaid. De gemeente gaat bij de bewoners nog een briefje in de bus doen i.v.m. mogelijke overlast bij de werkzaamheden. Werkzaamheden zijn in februari 2023.

Zonnebloem actie

Hoogste zonnebloem: Prijsuitreiking (Kids)Zaterdagmiddag 11 september was bij de Parkkerk de prijsuitreiking van de hoogste zonnebloem. 1 mei hadden ruim 30 kinderen van de zondagsschool en uit de wijk zaadjes van de zonnebloem bij de kerk gezaaid. Jamie won de eerste prijs ( bon van 30 euro) met een bloem van 1,81 cm; Sare was […]

Uitslag zonnebloemwedstrijd 2021

Voor de zomer bracht het wijkpanel Huizum-West een wijkblad uit met daaraan een zakje zonnebloempitjes. Met die pitjes maakten wij er een wedstrijd van wie de hoogste zonnebloem zou kweken. En nu was het zover, de prijsuitreiking. De leden van het panel gingen bij de mensen langs die zich hadden opgegeven via de mail om […]