HUIZUMER BEGRAAFPLAATS BESTAAT 100 JAAR

Als sinds de middeleeuwen werd er rond de Dorpskerk begraven. Toen dat kerkhof vol werd is besloten om aansluitend een grote begraafplaats aan te leggen. Die werd eind 1923 opgeleverd. Dit jaar bestaat de Huizumer begraafplaats dus 100 jaar!

In 1967 droeg de Nederlands Hervormde kerkvoogdij de begraafplaats over aan de gemeente.

Het 100 jarig jubileum vindt de gemeente een goede reden om hier uitgebreid bij stil te staan. De herdenking vindt plaats op 17 juni a.s. tussen 13:00 en 17:00 u. en gaat gepaard met allerlei activiteiten waarvoor de bewoners van de wijken Huizum Oost en West van harte zijn uitgenodigd. Noteer 17 juni ’s middags dus in uw agenda!

Wat gaat er op die Open Dag allemaal gebeuren?

Vanuit de aula wordt voor een natje en een droogje gezorgd.

Om 2 uur ’s middags is er een officieel programma dat uitmondt in de onthulling van een poĆ«zietableau met een prachtig gedicht van de dichter Willem van Toorn. Hij is apart uit Frankrijk overgekomen om de begraafplaats te bezoeken. Zijn gedicht Begraafplaats te Huizum gaat o.a. over de geallieerde piloten die hier in 1943 begraven werden en het feit dat de Huizumers hen een jaar later (december 1944, dus nog tijdens WOII!) hebben herdacht. Dat was een verzetsdaad op zich. Over de mannen die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven schrijft Van Toorn: ‘wees hun nazaat’. De rest van het prachtige gedicht verklappen we nog niet. 

Tussen 2 en 3 uur verneemt u meer over het ontstaan van de begraafplaats en over het gedicht. Het programma eindigt met de onthulling van het gedicht (dat naast de aula een plek krijgt) door de dichter en wethouder Gijs Jacobse. Ook brengen ze een bloemenhulde aan het oudste (1924) nog bestaande graf op de begraafplaats. Daarna (om 15:15 u.) verzorgen Leendert Plaisier en Peter de Haan rondleidingen over de begraafplaats, terwijl Meindert Tangerman dat doet op het oude kerkhof. Ook is er in de aula een expositie met oude graftrommels te zien. Natuurlijk gaat ook het baarhuisje op het kerkhof speciaal voor u als bezoeker open.

Bij slecht weer wordt voor het officiƫle programma naar de Dorpskerk Huizum uitgeweken.

In Huis aan Huis verschijnt nadere informatie.

De gemeente hoopt samen met cultuurpodium Dorpskerk Huizum op een massale toeloop op 17 juni a.s. U zult minstens 100 jaar moeten wachten voordat er weer zoiets weer wordt georganiseerd……

Peter de Haan