Financieel jaaroverzicht 2023


Financieel jaaroverzicht 2022

InkomstenUitgaven
Saldo Bank€ 2.494,22Reservering/Wijkverfraaiing
/Bewoners iniatieven ect.
€ 12.994,83
Saldo Bank/Spaar * Reservering
subsidie
€ 33.525,36Wijkverfraaiing Bewoners€ 11.295,49
Gemeente 058 Wijkbudget€ 30.080,00Ondersteuning Wijkpanel€ 4.911,51
Bankkosten€ 185,75
Wijkkrant€ 3.428,40
Drukwerk€ 800,50
Onderhoud / verzekering AED€ 1.010,35
Website€ 1.562,30
Diverse€ 1.045,40
Saldo Bank€ 339,69
Saldo Bank / Spaar€ 28.525,36
Totaal€ 66.099,58Totaal€ 66.099,58
2022