skip to Main Content

Februari notulen

Wijk verslag 10 februari 2022 Opening Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten die vandaag zijn aangeschoven; raadslid Andries Bergsma van Groen Links en…

Lees meer

Januari notulen

Wijkverslag 12 januari 2022 Opening Bij afwezigheid van Christa zit Jan Keijzer de vergadering voor. Hij opent het overleg en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten en Annemiek…

Lees meer

December notulen

Wijkverslag 8 december 2021 Opening Bij afwezigheid van Christa zit Jan Keijzer de vergadering voor. Hij opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom, in het bijzonder Froukje Draaijer van Stichting…

Lees meer

November notulen

Wijkverslag 11 november 2021 Opening Omdat Christa later komt, neemt Jan de honneurs waar. Hij opent als plaatsvervangend voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de heren…

Lees meer

Oktober notulen

Wijkverslag 13 oktober 2021 Opening Christa opent als voorzitter de panelvergadering en heet de aanwezigen welkom. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen Bericht van verhindering is…

Lees meer

September notulen

Wijkverslag 8 september 2021 1.       Opening   Jan opent, als plaatsvervangend voorzitter, deze eerste panelvergadering na de zomervakantie en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten.  2.      Vaststellen…

Lees meer

Juni notulen

Wijkverslag 10 juni 2021  1. Opening   Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Kanne Lei van de gemeente en wijkbewoner Froukje Draayer.  2. Vaststellen agenda  …

Lees meer

Mei notulen

Wijkverslag 20 mei 2021 Simon de Vliegerstraat is geen blauwe zone, geen verkeersbesluit is hierop genomen. Dit ter info. Vele verkeersborden worden weggehaald, de 1 richting borden worden verbodsborden. De…

Lees meer

Maart notulen

Wijk verslag 11 maart 2020 Opening vergadering Christa heeft zich afgemeld, Jan opent als pv voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststellen agenda  Agenda wordt doorgenomen en wordt…

Lees meer

April notulen

Wijkverslag 10 april 2019 Opening  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  ​3.      Mededelingen Bericht van verhindering is ontvangen…

Lees meer
Back To Top