Mei notulen

Wijkverslag 20 mei 2021 Simon de Vliegerstraat is geen blauwe zone, geen verkeersbesluit is hierop genomen. Dit ter info. Vele verkeersborden worden weggehaald, de 1 richting borden worden verbodsborden. De…

Lees meer

December notulen

Wijkverslag 9 december 2020 Opening Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze laatste panel-vergadering van 2020, in het bijzonder Ben, die weer bij de vergadering is aangeschoven.…

Lees meer

November notulen

Wijkverslag 12 november 2020 Opening Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de aanwezige raadsleden. Er volgt een kennismakingsrondje. 2.      Vaststellen agenda In verband met het…

Lees meer

Oktober notulen

Wijkverslag 14 oktober 2020 Opening In overleg met Christa is besloten dat Jan vanavond het voorzitterschap waarneemt. Hij opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2.      Vaststellen agenda De agenda…

Lees meer

September notulen

Wijkverslag 9 september 2020 1.       Opening   Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom. Wijkmanager Anja Reus woont de vergadering op uitnodiging van het panel bij. Verder is…

Lees meer

Juni notulen

Wijkverslag 10 juni 2020 Opening Jan zit de vergadering vandaag weer voor. Hij opent het overleg en heet iedereen welkom. In verband met het corona-virus zijn de vergaderingen in april…

Lees meer

Maart notulen

Wijk verslag 11 maart 2020 Opening vergadering Christa heeft zich afgemeld, Jan opent als pv voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststellen agenda  Agenda wordt doorgenomen en wordt…

Lees meer

Februari notulen

Wijk verslag 12 februari 2020 Opening Bij afwezigheid van Christa, opent Jan als plaatsvervangend voorzitter de vergadering en heet hij iedereen welkom. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt doorgenomen. Op…

Lees meer

Januari notulen

Wijkverslag 8 januari 2020 1. Opening De voorzitter opent de panelvergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten. Zij wenst iedereen nog een voorspoedig 2020. De voorzitter…

Lees meer

April notulen

Wijkverslag 10 april 2019 Opening  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  ​3.      Mededelingen Bericht van verhindering is ontvangen…

Lees meer