Het wijkpanel Huizum-West is druk bezig geweest met een nieuwe visie te bepalen voor het jaar 2020-2021.

Het wijkpanel komt 10 keer per jaar samen om allerlei zaken aangaande onze mooie wijk te bespreken. Onze wijk is opgesplitst in 3 eigen wijken, Hollanderwijk, Vluchtheuvelgebied en Wijk en Speeltuinvereniging Gerard Dou.

Ieder heeft zijn eigen wijkgebouw en activiteiten. In deze tegenwoordige tijd zijn de wijkorganisaties actief bezig met het organiseren van activiteiten voor de wijkbewoners zodat een ieder zich welkom voelt in elke wijkgebouw.

Het wijkpanel zet zich in voor verschillende soorten projecten. Kijk maar naar de mooie plantenbakken die aan de lantaarnpalen hangen, waarbij je je welkom voelt als je onze mooie wijk binnen gaat met o.a. auto, fiets, scooter, motor maar ook als voetganger. Het siert de wijk en geeft een fleurig gevoel.

De subsidie van de gemeente wordt gebruikt om verschillende projecten uit te kunnen voeren.

Zo zijn we o.a. bezig met het realiseren van een fitnesspark, het verkeersprobleem op de Julianalaan en andere verkeersproblematiek in de wijk, bewoners initiatieven, kinderactiviteiten, wijkactiviteiten en ga zo maar door. 

Via de sociale media kun je de wijkgebouwen volgen en zien wat ze voor activiteiten uitvoeren in deze tijd van Corona. Het is geen gemakkelijke tijd voor alle verenigingen maar ze doen hun best om voor de wijkbewoner een mooi moment te realiseren.

Ook kun je de activiteiten van ons en de wijkverenigingen vinden op de website van het wijkpanel. klik je op het desbetreffende wijkgebouw, dan kom je op hun eigen sites. 

Wil je een keer erbij zitten en zien en horen wat we doen dan ben je van harte welkom, Meld je wel aan van tevoren wegens de perikelen omtrent Corona. We kunnen met zijn allen niet veilig genoeg zijn.

Heb je ideeën of een voorstel aan ons wat je zou willen met de wijk, mail ons en je krijgt zo snel mogelijk bericht of een uitnodiging terug.

Samen maken we er een mooie wijk van.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@wijkpanelhuizumwest.nl

De leden van het wijkpanel

Christa Del Grosso

Voorzitter

Debbie Hiemstra

Panellid

Jeltse Mud

Penningmeester

Gerrit Feenstra

Verkeerszaken

Jan Keizer

Plv. voorzitter / Verkeerszaken

Ankie Hofman - Ootjers

Panellid / Vluchtheuvel gebied

Anne Sjoerd Bakker

Wijk- en speeltuinvereniging Gerard Dou

Wietse Rinsma

Wijkvereniging Hollanderwijk