Mei Notulen

Mei notulen

Wijkverslag 20 mei 2021 Simon de Vliegerstraat is geen blauwe zone, geen verkeersbesluit is hierop genomen. Dit ter info. Vele verkeersborden worden weggehaald, de 1 richting borden worden verbodsborden. De…

Lees meer
Jaarcijfers

Jaarcijfers

Financieel jaaroverzicht 2020 InkomstenUitgavenSaldo Bank€1.186,38Reserveringen 2019€17.000,00Saldo bank/spaar *reservering subsidie€16.000,00Wijkverfraaiing Bewoners initiatief€1.250,76Gemeente wijkbudget€30.000,00Ondersteuning Wijkpanel€4.890,36Bankkosten€128,58Wijkkrant€3.163,39Drukwerk€494,25Onderhoud / verzekering AED€741,20Website€1.007,79Diverse€2.144,77Saldo Bank€365,28Saldo Bank / spaar€16.000,00TotaalTotaal€47.186,38€47.186,382020 Financieel jaaroverzicht 2019 InkomstenUitgavenSaldo bank€1.097,32Reserveringen 2018€11.326,57Saldo bank/spaar *reservering subsidie€13.000,00Website€168,19Gemeente wijkbudget€29.700Ondersteuning…

Lees meer
November Notulen

November notulen

Wijkverslag 12 november 2020 Opening Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de aanwezige raadsleden. Er volgt een kennismakingsrondje. 2.      Vaststellen agenda In verband met het…

Lees meer
Oktober Notulen

Oktober notulen

Wijkverslag 14 oktober 2020 Opening In overleg met Christa is besloten dat Jan vanavond het voorzitterschap waarneemt. Hij opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2.      Vaststellen agenda De agenda…

Lees meer
Maart Notulen

Maart notulen

Wijk verslag 11 maart 2020 Opening vergadering Christa heeft zich afgemeld, Jan opent als pv voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststellen agenda  Agenda wordt doorgenomen en wordt…

Lees meer
  • 1
  • 2