April notulen

Wijk verslag 12 April 2023 Buurthuis De Vluchtheuvel Christa Del Grosso, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  Hierna vindt er een voorstellingsrondje plaats. 2.      Vaststellen agenda  Aan de agenda worden toegevoegd: mail van Siep Oenema van de gemeente over update van meerdere acties die er op de planning staan. De agenda […]

17 juni Open Dag

HUIZUMER BEGRAAFPLAATS BESTAAT 100 JAAR Als sinds de middeleeuwen werd er rond de Dorpskerk begraven. Toen dat kerkhof vol werd is besloten om aansluitend een grote begraafplaats aan te leggen. Die werd eind 1923 opgeleverd. Dit jaar bestaat de Huizumer begraafplaats dus 100 jaar! In 1967 droeg de Nederlands Hervormde kerkvoogdij de begraafplaats over aan […]

Maart notulen

Wijk verslag 8 maart 2023 Christa Del Grosso, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten die vanavond aanwezig zijn. Er volgt een voorstelrondje. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen Bericht van verhindering is ontvangen van Wietse Rinsma en Joop Tromp. De voorzitter geeft de gasten […]

Februari notulen

Wijk verslag 9 februari 2023 De voorzitter, Christa del Grosso, opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten die vanavond bij de vergadering zijn aangeschoven. Er volgt een kort voorstelrondje. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen De voorzitter vraagt de aanwezige raadsleden of zij ook vragen hebben […]

Jaarcijfers

Financieel jaaroverzicht 2022 Inkomsten Uitgaven Saldo Bank € 2.494,22 Reservering/Wijkverfraaiing/Bewoners iniatieven ect. € 12.994,83 Saldo Bank/Spaar * Reservering subsidie € 33.525,36 Wijkverfraaiing Bewoners € 11.295,49 Gemeente 058 Wijkbudget € 30.080,00 Ondersteuning Wijkpanel € 4.911,51 Bankkosten € 185,75 Wijkkrant € 3.428,40 Drukwerk € 800,50 Onderhoud / verzekering AED € 1.010,35 Website € 1.562,30 Diverse € 1.045,40 […]

Januari notulen

Wijkverslag 11 januari 2023 Plaatsvervangend voorzitter Jan Keijzer opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Douwe Beimin en Maaike Bonnema, die vandaag aanwezig zijn om een toelichting te geven op het armoedeproject. Jan licht toe dat met Christa is afgesproken dat hij vanavond voorzit en Christa Cees vervangt als secretaris. 2.      Vaststellen […]

De bermen aan de Verlengde Schrans

Het wijkpanel heeft in overleg met de gemeente besloten, dat de graszoden uit de bermen worden verwijderd, en men dit gaat vervangen door schrale grond, waar drie soorten klaver worden ingezaaid. De gemeente gaat bij de bewoners nog een briefje in de bus doen i.v.m. mogelijke overlast bij de werkzaamheden. Werkzaamheden zijn in februari 2023.