Maart notulen

Wijk verslag 11 maart 2020 Opening vergadering Christa heeft zich afgemeld, Jan opent als pv voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststellen agenda  Agenda wordt doorgenomen en wordt…

Lees meer

Februari notulen

Wijk verslag 12 februari 2020 Opening Bij afwezigheid van Christa, opent Jan als plaatsvervangend voorzitter de vergadering en heet hij iedereen welkom. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt doorgenomen. Op…

Lees meer

Jaarcijfers

Financieel jaaroverzicht 2019 InkomstenUitgavenSaldo bank€1.097,32Reserveringen 2018€11.326,57Saldo bank/spaar *reservering subsidie€13.000Website€168,19Gemeente wijkbudget€29.700Ondersteuning Wijkpanel€3.837,20Rente 2019€7,49Bankkosten€153,12Drukwerk€898,21Onderhoudt/verzekering AED's€847,34Activiteiten / bewoners iniatieven€8.334,90Diverse€1.052,90Saldo bank€1.186,38Saldo bank/spaar€16.000,00TotaalTotaal€43.804,81€43.804,812019 Financieel jaaroverzicht 2018 InkomstenUitgavenSaldo bank €886,14Reservering 2017€4.408,99Saldo bank/spaar * reservering subsidie€8.044,52Wijkconferentie€515,22Gemeente wijkbudget€29.700,00Ondersteuning…

Lees meer

Oud Huizum

Julianalaan 1972Vanuit de flat uitzicht op de Kurioskerk en de Willem van Oranjeschool Schrans eind '70Met Hubo op de achtergrond Jan van Scorelstraat 1966 WijnhorsterstraatMet spoorsloot Hollanderwijk 1952 Ferdinand Bolstraat…

Lees meer

April notulen

Wijkverslag 10 april 2019 Opening  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  ​3.      Mededelingen Bericht van verhindering is ontvangen…

Lees meer
  • 1
  • 2