skip to Main Content

Oktober notulen

Wijkverslag 13 oktober 2021 Opening Christa opent als voorzitter de panelvergadering en heet de aanwezigen welkom. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen Bericht van verhindering is…

Lees meer

September notulen

Wijkverslag 8 september 2021 1.       Opening   Jan opent, als plaatsvervangend voorzitter, deze eerste panelvergadering na de zomervakantie en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten.  2.      Vaststellen…

Lees meer

Juni notulen

Wijkverslag 10 juni 2021  1. Opening   Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Kanne Lei van de gemeente en wijkbewoner Froukje Draayer.  2. Vaststellen agenda  …

Lees meer

Mei notulen

Wijkverslag 20 mei 2021 Simon de Vliegerstraat is geen blauwe zone, geen verkeersbesluit is hierop genomen. Dit ter info. Vele verkeersborden worden weggehaald, de 1 richting borden worden verbodsborden. De…

Lees meer
Back To Top