December

Wijkverslag 11 december 2019 1. Opening Jan opent als plaatsvervangend voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.   2.      Vaststellen agenda De agenda wordt doorgenomen. Aan de agenda wordt als…

Lees meer
  • 1
  • 2