December

Wijkverslag 2017 1. Opening en vaststellen agendaDe voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder kandidaat panellid Mariska Ruijs en de notuliste Rinny Toornstra. 2. Vaststellen agendaDe…

Lees meer