skip to Main Content

Oktober notulen

Wijkverslag 13 oktober 2021 Opening Christa opent als voorzitter de panelvergadering en heet de aanwezigen welkom. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen Bericht van verhindering is…

Lees meer

September notulen

Wijkverslag 8 september 2021 1.       Opening   Jan opent, als plaatsvervangend voorzitter, deze eerste panelvergadering na de zomervakantie en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten.  2.      Vaststellen…

Lees meer

Juni notulen

Wijkverslag 10 juni 2021  1. Opening   Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Kanne Lei van de gemeente en wijkbewoner Froukje Draayer.  2. Vaststellen agenda  …

Lees meer

Mei notulen

Wijkverslag 20 mei 2021 Simon de Vliegerstraat is geen blauwe zone, geen verkeersbesluit is hierop genomen. Dit ter info. Vele verkeersborden worden weggehaald, de 1 richting borden worden verbodsborden. De…

Lees meer

Maart notulen

Wijk verslag 11 maart 2020 Opening vergadering Christa heeft zich afgemeld, Jan opent als pv voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststellen agenda  Agenda wordt doorgenomen en wordt…

Lees meer

April notulen

Wijkverslag 10 april 2019 Opening  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  ​3.      Mededelingen Bericht van verhindering is ontvangen…

Lees meer
Back To Top