April notulen

Wijk verslag 12 April 2023 Buurthuis De Vluchtheuvel Christa Del Grosso, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  Hierna vindt er een voorstellingsrondje plaats. 2.      Vaststellen agenda  Aan de agenda worden toegevoegd: mail van Siep Oenema van de gemeente over update van meerdere acties die er op de planning staan. De agenda […]

Maart notulen

Wijk verslag 8 maart 2023 Christa Del Grosso, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten die vanavond aanwezig zijn. Er volgt een voorstelrondje. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen Bericht van verhindering is ontvangen van Wietse Rinsma en Joop Tromp. De voorzitter geeft de gasten […]

Februari notulen

Wijk verslag 9 februari 2023 De voorzitter, Christa del Grosso, opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten die vanavond bij de vergadering zijn aangeschoven. Er volgt een kort voorstelrondje. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen De voorzitter vraagt de aanwezige raadsleden of zij ook vragen hebben […]

Januari notulen

Wijkverslag 11 januari 2023 Plaatsvervangend voorzitter Jan Keijzer opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Douwe Beimin en Maaike Bonnema, die vandaag aanwezig zijn om een toelichting te geven op het armoedeproject. Jan licht toe dat met Christa is afgesproken dat hij vanavond voorzit en Christa Cees vervangt als secretaris. 2.      Vaststellen […]

December notulen

Wijkverslag 14 december 2022 Plaatsvervangend voorzitter Jan Keijzer opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten die vandaag zijn aangeschoven. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt doorgenomen. Agendapunt 8: Arriva Vlinder Leeuwarden-Zuid komt te vervallen. Op verzoek van Cees komt bij de rondvraag de upgrade van de website aan de orde. […]

November notulen

Wijkverslag 10 november 2022 Voorzitter Jan Keijzer opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de twee raadsleden welke zich even aan ons hebben voorgesteld.    2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen –        Cees heeft nog twee last minute e-mailberichten binnen gekregen, 1 van Bart van der Scheer inzake […]

Oktober notulen

Wijkverslag 12 oktober 2022 Opening Voorzitter Christa Del Grosso opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten.    2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Mededelingen Geen –        4.        Vaststellen notulen vergadering september 2022 Notulen zijn goed gekeurd. 5.        Ingekomen stukken Email Rikkie Hagen, er wordt een datum gepland om […]

September notulen

      Wijk verslag 14 september 2022          Opening Voorzitter Christa Del Grosso opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Rikkie Hagen, die Kanne Lei tijdelijk opvolgt als gebiedswerker. Er volgt een korte voorstelronde. Rikkie deelt mee dat zij, in afwachting van een opvolger voor Kanne Lei, tijdelijk waarneemt. Het panel kan haar op […]

Juni notulen

Wijkverslag 8 juni 2022 Opening Voorzitter Christa Del Grosso opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten.    2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen –        Mariska is vanavond voor het laatst bij de panelvergadering aanwezig. In verband met haar afscheid trakteert zij het panel op oranjekoek. –        […]

Mei notulen

Wijk verslag 12 mei 2022 Buurthuis De Vluchtheuvel Voorzitter Christa del Grosso opent de vergadering en heet iedereen welkom. Omdat er vanavond gasten aanwezig zijn, volgt er een kort voorstelrondje. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen –        Bericht van verhindering is ontvangen van Ankie, Mariska en Wietse. –        Reynuck Hendriksma, opbouwwerker […]