Februari notulen

Wijkverslag 8 februari 2024 Christa del Grosso, voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt doorgenomen. Agendapunt 10 komt te vervallen. Als bespreekpunten worden toegevoegd: de verloedering van de wijk (bij punt 14) en het financieel jaarverslag van het wijkpanel (bij punt 9). […]

Januari notulen

Wijkverslag 10 januari 2024 Christa del Grosso, voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Froukje Draaijer van Stichting Wilde Wijk. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt doorgenomen. Toegevoegd worden de volgende punten: Stichting Wilde Wijk door Froukje Draaijer (wordt agendapunt 3), toelichting fitnesspark Julianapark (bij agendapunt 7), bericht gemeente over […]

December notulen

Wijkverslag 13 december 2023              Jan Keijzer, plaatsvervangend voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt doorgenomen. De agendapunten 5, 10, 11 en 13 worden doorgeschoven naar de vergadering op 10 januari 2024. Als agendapunt 5 wordt toegevoegd; het uitnodigen van een leidinggevende van de politie voor de […]

November notulen

Wijkverslag 9 november 2023 Jan Keijzer, plaatsvervangend voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten die vanavond aanwezig zijn. Vanwege de vele nieuwe gezichten vindt er aansluitend een kort voorstelrondje plaats.   2. Vaststellen agenda  Afgesproken wordt om de gasten onder punt 3 aan het woord te laten. De agenda wordt vervolgens […]

Oktober notulen

 Wijkverslag 11 oktober 2023  Christa Del Grosso, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten die vanavond aanwezig zijn.   2.      Vaststellen agenda Afgesproken wordt om de gasten onder punt 3 aan het woord te laten. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.    3.      Mededelingen –        Toelichting Open dag DOAS door […]

September notulen

      Wijk verslag 13 september 2023 Christa Del Grosso, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom, Op deze eerste vergaderavond na de zomervakantie periode. 2.      Vaststellen agenda Aan de agenda worden toegevoegd: punt van Gerrit Feenstra BBQ Gabriël Metsustraat. 3.      Mededelingen –        Bericht van verhindering is ontvangen van Rinny Toornstra en Anne Sjoerd Bakker. […]

Mei notulen

Wijk verslag 11 mei 2023 Christa Del Grosso, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hierna vindt er een voorstellingsrondje plaats. 2.      Vaststellen agenda Aan de agenda worden toegevoegd: mail van Siep Oenema van de gemeente over update van meerdere acties die er op de planning staan. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen […]

April notulen

Wijk verslag 12 April 2023 Buurthuis De Vluchtheuvel Christa Del Grosso, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  Hierna vindt er een voorstellingsrondje plaats. 2.      Vaststellen agenda  Aan de agenda worden toegevoegd: mail van Siep Oenema van de gemeente over update van meerdere acties die er op de planning staan. De agenda […]

Maart notulen

Wijk verslag 8 maart 2023 Christa Del Grosso, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten die vanavond aanwezig zijn. Er volgt een voorstelrondje. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen Bericht van verhindering is ontvangen van Wietse Rinsma en Joop Tromp. De voorzitter geeft de gasten […]

Juni notulen

Wijkverslag 8 juni 2022 Opening Voorzitter Christa Del Grosso opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten.    2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen –        Mariska is vanavond voor het laatst bij de panelvergadering aanwezig. In verband met haar afscheid trakteert zij het panel op oranjekoek. –        […]