Maart notulen

Wijk verslag 11 maart 2020 Opening vergadering Christa heeft zich afgemeld, Jan opent als pv voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststellen agenda  Agenda wordt doorgenomen en wordt…

Lees meer

Februari notulen

Wijk verslag 12 februari 2020 Opening Bij afwezigheid van Christa, opent Jan als plaatsvervangend voorzitter de vergadering en heet hij iedereen welkom. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt doorgenomen. Op…

Lees meer

April notulen

Wijkverslag 10 april 2019 Opening  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  ​3.      Mededelingen Bericht van verhindering is ontvangen…

Lees meer

Mei notulen

Wijkverslag 8 mei 2019​ Opening  Bij afwezigheid van Christa opent Jan, als plaatsvervangend voorzitter, om 19.00 uurde vergadering en heet hij iedereen welkom. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld.  ​3.      Mededelingen…

Lees meer

September notulen

Wijkverslag 11 september 2019 ​1. Opening  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder  Ankie en Cor Hofman van buurtvereniging De Vluchtheuvel. Zij stellen zich vervolgens voor. Ankie is bestuurslid van De Vluchtheuvel en haar man Cor is er…

Lees meer