Financieel jaaroverzicht 2022

InkomstenUitgaven
Saldo Bank€ 2.494,22Reservering/Wijkverfraaiing
/Bewoners iniatieven ect.
€ 12.994,83
Saldo Bank/Spaar * Reservering
subsidie
€ 33.525,36Wijkverfraaiing Bewoners€ 11.295,49
Gemeente 058 Wijkbudget€ 30.080,00Ondersteuning Wijkpanel€ 4.911,51
Bankkosten€ 185,75
Wijkkrant€ 3.428,40
Drukwerk€ 800,50
Onderhoud / verzekering AED€ 1.010,35
Website€ 1.562,30
Diverse€ 1.045,40
Saldo Bank€ 339,69
Saldo Bank / Spaar€ 28.525,36
Totaal€ 66.099,58Totaal€ 66.099,58
2022

Financieel jaaroverzicht 2021

InkomstenUitgaven
Saldo Bank€ 365,28Reservering/Wijkverfraaiing
/Bewoners iniatieven ect.
€ 12.000,00
Saldo Bank/Spaar * Reservering
subsidie
€ 16.000,00Wijkverfraaiing Bewoners€ 962,75
Gemeente 058 Wijkbudget€ 29.800,00Ondersteuning Wijkpanel€ 3.890,29
Saldo Rabobank na opheffing rc€ 0,03Bankkosten€ 151,43
Stg. Beheer Vluchtheuvelgebied€ 13.525,36Wijkkrant€ 3.430,15
Drukwerk€ 405,80
Onderhoud / verzekering AED€ 910,15
Website€ 1.159,10
Diverse€ 761,42
Saldo Bank€ 2.494,22
Saldo Bank / Spaar€ 33.525,36
Totaal€ 59.690,67Totaal€ 59.690,67
2021

Financieel jaaroverzicht 2020

InkomstenUitgaven
Saldo Bank€1.186,38Reserveringen 2019€17.000,00
Saldo bank/spaar *reservering subsidie€16.000,00Wijkverfraaiing Bewoners initiatief€1.250,76
Gemeente wijkbudget€30.000,00Ondersteuning Wijkpanel€4.890,36
Bankkosten€128,58
Wijkkrant€3.163,39
Drukwerk€494,25
Onderhoud / verzekering AED€741,20
Website€1.007,79
Diverse€2.144,77
Saldo Bank€365,28
Saldo Bank / spaar€16.000,00
TotaalTotaal
€47.186,38€47.186,38
2020

Financieel jaaroverzicht 2019

InkomstenUitgaven
Saldo bank€1.097,32Reserveringen 2018€11.326,57
Saldo bank/spaar *reservering subsidie€13.000,00Website€168,19
Gemeente wijkbudget€29.700Ondersteuning Wijkpanel€3.837,20
Rente 2019€7,49Bankkosten€153,12
Drukwerk€898,21
Onderhoud / verzekering AED’s€847,34
Activiteiten / bewoners iniatieven€8.334,90
Diverse€1.052,90
Saldo bank€1.186,38
Saldo bank / spaar€16.000,00
TotaalTotaal
€43.804,81€43.804,81
2019