Juni notulen

Wijkverslag 8 juni 2022 Opening Voorzitter Christa Del Grosso opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten.    2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen –        Mariska is vanavond voor het laatst bij de panelvergadering aanwezig. In verband met haar afscheid trakteert zij het panel op oranjekoek. –        […]