Oktober notulen

Wijkverslag 12 oktober 2022 Opening Voorzitter Christa Del Grosso opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten.    2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Mededelingen Geen –        4.        Vaststellen notulen vergadering september 2022 Notulen zijn goed gekeurd. 5.        Ingekomen stukken Email Rikkie Hagen, er wordt een datum gepland om […]