September notulen

      Wijk verslag 14 september 2022          Opening Voorzitter Christa Del Grosso opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Rikkie Hagen, die Kanne Lei tijdelijk opvolgt als gebiedswerker. Er volgt een korte voorstelronde. Rikkie deelt mee dat zij, in afwachting van een opvolger voor Kanne Lei, tijdelijk waarneemt. Het panel kan haar op […]