Mei notulen

Wijk verslag 12 mei 2022 Buurthuis De Vluchtheuvel Opening Voorzitter Christa del Grosso opent de vergadering en heet iedereen welkom. Omdat er vanavond gasten aanwezig zijn, volgt er een kort voorstelrondje. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen –        Bericht van verhindering is ontvangen van Ankie, Mariska en Wietse. –        Reynuck Hendriksma, […]

April notulen

Wijk verslag 13 april 2022 Buurthuis Gerard Dou Opening: Christa Del Grosso de voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom Vaststellen agenda: De agenda blijft ongewijzigd vastgesteld. Mededelingen: Geen Vaststellen notulen vergadering 9 maart: Ingekomen stukken Alle ingekomen stukken zijn doorgenomen Punt C: Gerrit wil graag op de maillijst van de klankbord groep van […]

Maart notulen

Wijk verslag 9 maart 2022 Buurthuis Gerard Dou Opening Plaatsvervangend voorzitter Jan Keijzer opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij deelt mee dat Christa, Mariska en Anne Sjoerd wat later komen. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen Cees deelt mee bericht van verhindering te hebben ontvangen van Reynuck Hendriksma, die […]