skip to Main Content

Jaarcijfers

Financieel jaaroverzicht 2021

InkomstenUitgaven
Saldo Bank€ 365,28Reservering/Wijkverfraaiing
/Bewoners iniatieven ect.
€ 12.000,00
Saldo Bank/Spaar * Reservering
subsidie
€ 16.000,00Wijkverfraaiing Bewoners€ 962,75
Gemeente 058 Wijkbudget€ 29.800,00Ondersteuning Wijkpanel€ 3.890,29
Saldo Rabobank na opheffing rc€ 0,03Bankkosten€ 151,43
Stg. Beheer Vluchtheuvelgebied€ 13.525,36Wijkkrant€ 3.430,15
Drukwerk€ 405,80
Onderhoud / verzekering AED€ 910,15
Website€ 1.159,10
Diverse€ 761,42
Saldo Bank€ 2.494,22
Saldo Bank / Spaar€ 33.525,36
Totaal€ 59.690,67Totaal€ 59.690,67
2021

Financieel jaaroverzicht 2020

InkomstenUitgaven
Saldo Bank€1.186,38Reserveringen 2019€17.000,00
Saldo bank/spaar *reservering subsidie€16.000,00Wijkverfraaiing Bewoners initiatief€1.250,76
Gemeente wijkbudget€30.000,00Ondersteuning Wijkpanel€4.890,36
Bankkosten€128,58
Wijkkrant€3.163,39
Drukwerk€494,25
Onderhoud / verzekering AED€741,20
Website€1.007,79
Diverse€2.144,77
Saldo Bank€365,28
Saldo Bank / spaar€16.000,00
TotaalTotaal
€47.186,38€47.186,38
2020

Financieel jaaroverzicht 2019

InkomstenUitgaven
Saldo bank€1.097,32Reserveringen 2018€11.326,57
Saldo bank/spaar *reservering subsidie€13.000,00Website€168,19
Gemeente wijkbudget€29.700Ondersteuning Wijkpanel€3.837,20
Rente 2019€7,49Bankkosten€153,12
Drukwerk€898,21
Onderhoud / verzekering AED’s€847,34
Activiteiten / bewoners iniatieven€8.334,90
Diverse€1.052,90
Saldo bank€1.186,38
Saldo bank / spaar€16.000,00
TotaalTotaal
€43.804,81€43.804,81
2019

Financieel jaaroverzicht 2018

InkomstenUitgaven
Saldo bank €886,14Reservering 2017€4.408,99
Saldo bank/spaar * reservering subsidie€8.044,52Wijkconferentie€515,22
Gemeente wijkbudget€29.700,00Ondersteuning Wijkpanel€2.631,11
Rente 2018€22,39Bankkosten€148,24
Drukwerk€2.715,00
Onderhoud / verzekering AED’s€1.531,33
Activiteiten wijkvereniging€6.000,00
Bewoners iniatieven€4.850,00
Diverse€1.755,84
Saldo bank€1.097,32
Saldo bank / spaar€13.000,00
TotaalTotaal
€38.653,05€38.653,05
2018

Back To Top