Februari notulen

Wijk verslag 10 februari 2022 Opening Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten die vandaag zijn aangeschoven; raadslid Andries Bergsma van Groen Links en wijkbewoners Hans Bouma en Eduard van Breeden. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen –        Raadslid Andries Bergsma is aanwezig om te […]