Januari notulen

Wijkverslag 12 januari 2022 Opening Bij afwezigheid van Christa zit Jan Keijzer de vergadering voor. Hij opent het overleg en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten en Annemiek Zorgdrager van buurtverenging De Vluchtheuvel.   2.      Vaststellen agenda De agenda wordt doorgenomen. Aan de agenda wordt toegevoegd: mededeling omtrent elektrische laadpalen (als punt 5.6). […]