skip to Main Content

Oktober notulen

Wijkverslag 13 oktober 2021 Opening Christa opent als voorzitter de panelvergadering en heet de aanwezigen welkom. 2.      Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.      Mededelingen Bericht van verhindering is…

Lees meer
Back To Top