Oktober Notulen

Oktober notulen

Wijkverslag 14 oktober 2020 Opening In overleg met Christa is besloten dat Jan vanavond het voorzitterschap waarneemt. Hij opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2.      Vaststellen agenda De agenda…

Lees meer