Wijkgebeurtenissen

 

 

 

Een jaar is snel gegaan. Ons wijkpanel is dit jaar weer flink aan de slag geweest met het vertegenwoordigen van onze buurt.

Want wist u dat:

Wij nog steeds vragen krijgen over de vele hondenpoep overlast waar wij weinig aan kunnen doen dan alleen maar adviseren je medebewoner erop aan te spreken dat deze de uitwerpselen van zijn of haar hond moet opruimen om de buurt netjes te houden.

Dat het hondenuitlaatveld in d’Hondecoeterstraat nog steeds goed wordt gebruikt, dat er een bewonersinitiatief was om de achterzijde dicht te maken om vluchtende honden tegen te gaan.

Het hondenuitlaatveld in de Vluchtheuvel binnenkort wordt aangepakt met het plaatsen van een hek om het terrein heen om ook de veiligheid van de kinderen en andere bezoekers van het vluchtheuvelgebied te waarborgen.

En het hondenuitlaatveld  in het Julianapark wordt nog naar gekeken om daar ook de veiligheid voor honden, hondenbezitters en andere bezoekers van dit park te waarborgen.

De stapstenen richting het hondenuitlaatveld bij het Julianapark zullen iets verplaatst worden zodat je niet meer uitkomt in dit veld maar hier nog wel op kan spelen.

Het voetbalhek in de Simon de Vliegerpark is verplaatst en verbreed om overlast te proberen te verminderen naar de buren toe die achter het veld wonen.

De skatebaan heeft een compleet nieuwe vloer gekregen en is flink opgeknapt tot tevredenheid van alle skaters, steppers en stuntfietsers.

De Gerard Dou heeft het buurthuis opgeknapt aan de binnenzijde en de biljartzaal heeft een nieuwe vloer.

Het vluchtheuvel gebouw binnenkort een flinke verbouwing tegemoet gaat.

Er prachtige bloembakken zijn opgehangen bij vele ingangen van onze wijk, zij fleuren de wijk op bij binnenkomst en uitgaan.

Dat de laatste midnightwalk dwars door onze mooie wijk zou lopen en specifiek door de Hollanderwijk maar helaas werd afgelast wegens het slechte weer. Hopelijk zal deze organisatie in het voorjaar nog aan de slag om de laatste keer alsnog door onze mooie wijk te laten lopen.

De tût en derût borden zijn geplaatste in de Hercules Segherstraat om overlast van parkerende auto’s te verminderen.

Wij een bijspijkercursus willen organiseren voor iedereen die zijn theorie kennis van het verkeer wil opfrissen.

Dat onze AED’s regelmatig werden opgeroepen bij verschillende meldingen in onze wijk.

Wij het komende jaar Reanimatie cursussen willen starten en waar animo voor is ook eventueel ook EHBO cursussen.

Wij weer veel overleg hebben gehad met vele gemeentefunctionarissen over verkeer, veiligheid, kunst, natuur, kinderen, ouderen en wat er verder ten tafel kwam.

 

Wij nog altijd vrijwilligers zoeken die plaats willen nemen in ons wijkpanel.

 

 

.page1image2943952

d’Ambacht Leeuwarden is een project van WerkPro. WerkPro heeft als doel om mensen zonder regulier werk verder te helpen.In onze werkbedrijven zetten Sinds januari dit jaar is WerkPro gehuisvest in de oude Ambachtschool onder de naam d’Ambacht. Al sinds jaren proberen een groep kunstenaars, die al gehuisvest zijn in de oude Ambachtschool, het mooie oude gebouw te behouden. Hiertoe zijn meer huurders gevraagd om hun intrek te nemen in dit pand aan de Cornelis Trooststraat 48. Met z’n allen zijn we in gesprek met de gemeente Leeuwarden om de oude Ambachtschool duurzaam in te zetten voor de wijk en haar omgeving vanuit de visie dat cultuur, kunst en werkend leren een broedplaats kan worden voor haar huurders, deelnemers en de wijk.

 

Wie zijn wij?

mensen werkende weg stappen naar zelfstandig leven, wonen en werken. De begeleiding is gericht op het versterken van individuele mogelijkheden en een betere arbeidsmarktpositie.

 

Wat is onze visie?

Werk geeft waarde. WerkPro zet zich in voor een samenleving waarin iedereen meedoet, met mogelijkheden om ieders talenten te kunnen benutten.

 

Wat doen we aan de Cornelis Troostsraat 48?

Binnen d’Ambacht is het mogelijk werkervaring op te doen zodat je kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. We voeren daarom werk uit voor een groot aantal opdrachtgevers. Bij ons gaat iedereen vanaf dag één aan de slag op een plek die bij hem/haar past en aansluit op de mogelijkheden van de deelnemer. De begeleiding is gericht op het geven van de steun in de rug die nodig is om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, bijvoorbeeld door vakkennis, sociale en werknemersvaardigheden op te doen.

Naast het opdoen van werkervaring, behoort ook thuisbegeleiding tot de mogelijkheden. Deze begeleiding is erop gericht om diverse leefgebieden zoals financiën, gezondheid, sociaal netwerk, huisvesting, te bevorderen.

De deelnemers bij WerkPro Leeuwarden zijn een gevarieerde groep die baat heeft bij dagbesteding in een praktische werkomgeving. Op de dagbestedingslocatie is een werkaanbod voor cliënten van VNN, Zienn, Justitie en mensen die van het UWV of vanuit de WMO komen.

 

Wat kunnen wij betekenen voor de wijk?

Binnen d’Ambacht hebben we verschillende werkplaatsen. Zij maken producten, veelal design, die verkocht worden via Marktplaats of in de oude Ambachtsschool. Producten die gemaakt worden zijn meubels, kaarsen en metalen constructies. Verder is het mogelijk om meubels op maat te laten maken, meubels te stofferen, diverse producten op eigen ontwerp en ontwerpen van flyers of andere zaken. Tevens hebben wij sinds kort een tweede hands kledingwinkel.

Wilt u liever hulp aan huis dan kunnen we kleine (tuin)klusjes doen. Er is een mogelijkheid om te vergaderen en gebruik te maken van een koffie-, thee- en lunchvoorziening.

 

Graag zien we u aan de Cornelis Trooststraat 48, 8932 BR Leeuwarden, (058) 299 9930, dambacht@werkpro.nl.

Wij zijn geopend van maandag tot en met donderdag van 8:00-16:00 en vrijdag van 8:00-12:00 uur.

Gerard, Eelco, Mieke, Jeroen.

 

Like ons op FaceBook: d’Ambacht Leeuwarden

 

 

 

 

 

 

                                          

                                     IN UW VERTROUWDE OMGEVING

 

U kunt bij ons terecht met alle vragen over wonen, werken en welzijn. Onze cliëntadviseurs zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Zij volgen regelmatig cursussen en trainingen. Indien onze medewerkers u niet verder kunnen helpen, dan zoeken zij naar een oplossing. Of zij verwijzen u door naar een andere instantie zoals het sociale wijkteam of een andere organisatie.

 

Verder bieden onze medewerkers ook een luisterend oor als u daar behoefte aan heeft.

Wanneer u hulp nodig heeft dan kunt u van maandag t/m vrijdag langskomen tijdens een spreekuur dat gehouden wordt op verschillende locaties door heel Leeuwarden, Grou en Stiens.

 

Op onze website www.buurtservicepunt.nuonder het kopje “Locaties” kunt u kijken naar de juiste openingstijden. Lukt het u niet om langs te komen omdat u gezondheidsklachten heeft, dan kan er een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek.

 

In uw wijk kunt u terecht op woensdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur op het adres Cornelistrooststraat 48, in het voormalige CTS-gebouw.

 

WerkPro ondersteunt ons door het beschikbaar stellen van een ruimte waar het spreekuur wordt georganiseerd.

Deze ruimte is in het gebouw direct bij ingang 2eklapdeuren rechts.

 

Wij bieden wijkbewoners praktische ondersteuning bij onder andere:
• het aanvragen van een uitkering
• aanvragen van bijzondere bijstand
• aanvragen van inkomens verruimende maatregelen

 •  het indienen van een bezwaar
  • het invullen van de belastingaangifte
  • aanvragen van toeslagen
  • aanvragen van kwijtschelding
  • het verlengen van een verblijfsvergunning
  • vragen over de WMO

 

Stichting Buurtservicepunt en haar vrijwillige medewerkers nemen volop deel aan de participatiemaatschappij. Een groot deel van de vrijwillige medewerkers van stichting Buurtservicepunt is uitkeringsgerechtigde en zet zich als ervaringsdeskundige met veel enthousiasme en daadkracht in voor de doelgroep, die ook voornamelijk bestaat uit uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimum inkomen. Een belangrijk uitgangspunt van stichting Buurtservicepunt is het zelfredzaam maken van de burgers.

 

 

De hulp is gratis!           

 

 

 

Vrijwilliger worden?

 Stichting Buurtservicepunt is druk bezig met het uitbreiden van het aantal locaties voor de inloopspreekuren, zodat wij alle wijkbewoners nog beter van dienst kunnen zijn. Wij zijn hiervoor nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons team te versterken!

 

Wij bieden onze vrijwilligers:

 • Cursussenom hun kennis te vergroten, zoals de cursus Sociale Zekerheid, Belastingen en communiceren, schuldhulpverlening etc. zodat zij cliënten van het Buurtservicepunt beter kunnen ondersteunen.
 • Een kansom deel te nemen aan activiteiten waarvoor stichting Buurtservicepunt is uitgenodigd zoals conferenties en de mogelijkheid om te netwerken.
 • De mogelijkheidom te ondersteunen bij een workshop of een voorlichtingsbijeenkomst waardoor wij onze cliënten nog beter kunnen informeren.
 • Drempelvrees? Niet nodig, u krijgt eerst een deskundige begeleiding van een ervaren cliëntadviseur, totdat u ervaren genoeg bent.

Heeft u affiniteit met de doelgroep en lijkt het u leuk om mensen te informeren en vragen te beantwoorden over wonen, werken en welzijn in een ongedwongen sfeer, bent u gemotiveerd om u 3 uren (of meer) per week in te zetten voor Stichting Buurtservicepunt?………………

 

Neem dan contact met ons op:

 

Telefoon 06 348 43 569

E-mailadres info@buurtservicepunt.nu

Website www.buurtservicepunt.nu

 

 

Wijk Huizum-West heeft het jaar 2016 afgesloten met nieuwe ontwikkelingen.

Want wist u dat . . . . . . .

Er een nieuwe sportschool GO180 geopend is?

Er een biologische winkel op de verlengde schrans bij gekomen is?

Dat Hoyte van der Wal zijn winkel aan de verlengde schrans, een nieuwe eigenaar gekregen heeft?

Dat Snackbar de Coeter een nieuwe eigenaar heeft?

Dat de grote renovatie in de vluchtheuvelbuurt begonnen is?

Dat de Hollanderwijk zijn 100 jarig bestaan gevierd heeft?

En met een prachtig boek uitgekomen is?

Dat wij het kleinste knipwinkeltje Esperanza in Huizum hebben?

esperanza

Dat er wijkbewoners waren genomineerd voor de gouden grijper maar helaas niet in de prijzen vielen.

Vermeerstraat

“Hier verspreekt je verbeelding”

Studio Edward Kobus, te vinden in onze wijk Huizum-West, kan een verhaal ondersteunen met beeld.

Met de hand getekend, op de computer of een combinatie van beiden.

De stijl en de onderwerpen van de tekeningen worden gezamenlijk bepaald.

Het eindproduct is altijd uniek.

www.edwardkobus.eu

(c) Edward Kobus

 

De Oude Ambachtsschool

 

De Oude Ambachtsschool; centrum voor kunst, cultuur, ambacht en wijkzaken

In het voormalig Comenius College / De Oude Ambachtsschool werken sinds 2010 kunstenaars en creatieve ondernemers.  Sinds het Comenius College Huizum West heeft verlaten, is het vml schoolgebouw door de gemeente Leeuwarden ondergebracht bij Carex die als leegstandsbeheerder verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van het pand. De lokalen in het hoofdgebouw heeft zij tot en met mei 2017 verhuurd voor bewoning en de praktijklokalen aan de kunstenaars en creatief ondernemers. Gedurende de periode 2010 / 2017 heeft u kennis met hen kunnen maken tijdens open dagen en tijdens de door de wijk georganiseerde Wijkconferenties en bijeenkomsten.

Tijdens deze zeven jaar is er veel gebeurd –

Om afbraak van het gebouw te voorkomen en ernaar te streven de school bestemming te geven als “Centrum voor Kunst Cultuur Ambacht en Wijkzaken” is door kunstenaars samenwerking gezocht met het wijkpanel en is er vele jaren samen gewerkt om dit te kunnen realiseren. In nauw overleg tussen wijkpanel en kunstenaars is Stichting De Oude Ambachtsschool opgericht, is onderzoek verricht naar de haalbaarheid van de plannen, naar historische waarde van de school, is architect Johan Sijtsma benaderd om de plannen bouwkundig te onderbouwen, zijn er vele gesprekken gevoerd met wethouders en ambtenaren en is een ondernemersplan opgesteld. Vanaf het moment waarop de eerste gesprekken met toenmalige wethouder van cultuur en tevens wijkwethouder (mevrouw Diks) heeft de gemeente een positieve houding aangenomen en is aan stichting de Oude Ambachtsschool ruimte gegeven om de plannen te concretiseren.

Omdat er in de beginperiode nog plannen waren om op het terrein waarop de oude ambachtsschool staat woningbouw te realiseren, hebben kunstenaars en wijkpanel eerst onderzocht of er een combinatie mogelijk zou zijn met woningen en behoud van een deel van de vml ambachtsschool. Architectenbureau Johan Sijtsma heeft hiervoor een plan ontwikkeld en gepresenteerd tijdens de wijkconferentie. Het daar gepresenteerde plan is niet ten uitvoer gekomen en de samenwerking met de architect is beëindigd daar wijkpanel en stichtingsbestuur voorkeur hadden voor het behoud van de gehele school. Een plan waarvoor ook de gemeente Leeuwarden voorkeur had, zo is gebleken.  De wethouder heeft in aansluiting daarop, het bestuur van stichting de Oude Ambachtsschool opdracht gegeven om inzichtelijk te maken hoe zij vorm en inhoud aan de plannen wilde geven maar bovenal hoe zij de kosten voor renovatie en onderhoud dacht op te brengen.

Na een periode waarin is samengewerkt met leegstandsbeheerder Carex die net als de kunstenaars de ambitie had de oude ambachtsschool om te vormen tot broedplaats, zijn ook deze wegen gescheiden en voeren bestuursleden van de stichting en de wethouders weer overleg over de voortgang.

Recentelijk zijn er concrete afspraken gemaakt over eigendom en beheer van het karakteristieke pand. Zo blijft het pand eigendom van de gemeente Leeuwarden en gaat zij ervoor zorgen dat het pand nog vele jaren meekan! Het nu grotendeels leegstaande gebouw (de laatste bewoner heeft deze zomer het pand verlaten) zal worden gevuld met kunstenaars, creatief ondernemers, dansers, muzikanten en wijk gerelateerde ondernemers. Ook een (sociaal) restaurant behoort tot de mogelijkheden.

Een ontwikkeling waar wijk en stichtingsbestuur blij mee zijn. Aan de Cornelis Trooststraat zal een Centrum voor Kunst, Cultuur, Ambacht en Wijkzaken ontstaan: een ontmoetingsplek voor Huizum West waar bewoners en liefhebbers welkom zijn en waar regelmatig iets voor jong en oud te doen zal zijn. We zijn er nog niet, maar na vele jaren praten, overleggen en puzzelen kan er nu eindelijk vooruit worden gekeken!