November 2017

Op maandag 20 november Wijkconferentie 19:30 uur in de Parkkerk

 

Geachte wijkbewoners,

Naar aanleiding van het artikel in de wijkkrant over de opfriscursus verkeersregels en nieuwe borden, volgt hier enige informatie i.v.m. de vele vragen die we in korte tijd kregen.

We proberen U op een leuke, vriendelijke manier uitleg te geven over de vernieuwde verkeersregels cq. borden, want in de afgelopen jaren is er nogal wat veranderd. Borden zijn verdwenen, nieuwe borden zijn daarvoor in de plaats gekomen. Nieuwe regels bij sommige rotondes etc. Het is van groot belang dat men van deze nieuwe regels op de hoogte is als men deel wil nemen aan het verkeer.

We zullen kijken of het mogelijk is, dat er op diverse locaties in de wijk, plaats is om zo’n opfriscursus te geven. Dit hangt af van de belangstelling.
De avonden staan zoals het nu lijkt op de planning in januari en februari en eventueel nog in maart, maar dat hangt af van het aantal inschrijvingen.

Autorijschoolhouder Chris de Vries hebben we bereid gevonden om deze avonden te verzorgen.

Op de wijkconferentie van maandag 20 november a.s. zullen er inschrijfformulieren te verkrijgen zijn.

Met vriendelijke groet,

Het wijkpanel Huizum-West.